Rabu, 11 November 2015

Jadwal Pelajaran Semester Ganjil 2015/2016J A D W A L   M A T A   P E L A J A R A N  S E M E S T E R   G A N J I L
S M A   I S L A M   N U R U R   R I Y A D L A H
Jl. Raya Pakuniran Alastengah Paiton Probolinggo
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

HARI
SENIN

HARI
SELASA

HARI
RABU
KELAS
X
XI
XII

KELAS
X
XI
XII

KELAS
X
XI
XII
JAM

JAM

JAM
I
07.30-08.10
4/L
10/B
11/M

I
07.30-08.10
1/H
6/A
11/C

I
07.30-08.10
9/G
3/N
7/E
II
08.10-08.50
4/L
10/B
11/M

II
08.10-08.50
1/H
6/A
11/C

II
08.10-08.50
9/G
3/N
12/K
III
08.50-09.30
11/C
12/K
14/D

III
08.50-09.30
5/J
11/M
6/A

III
08.50-09.30
10/B
3/N
12/K

09.30-10.00
I S T I R A H A T


09.30-10.00
I S T I R A H A T


09.30-10.00
I S T I R A H A T
IV
10.00-10.45
11/C
12/K
14/D

IV
10.00-10.45
5/J
1/H
6/A

IV
10.00-10.45
12/K
7/E
13/I
V
10.45-11.30
10/B
6/A
14/D

V
10.45-11.30
6/A
1/H
3/N

V
10.45-11.30
12/K
7/E
13/I

11.30-11.40
SHOLAT


11.30-11.40
SHOLAT


11.30-11.40
SHOLAT
VI
11.40-12.25
7/O
11/M
10/B

VI
11.40-12.25
6/A
8/C
3/N

VI
11.40-12.25
3/N
7/E
2/F
VII
12.25-13.10
7/O
6/A
10/B

VII
12.25-13.10
6/A
8/C
3/N

VII
12.25-13.10
7/E

2/F

HARI
KAMIS

HARI
JUM'AT

HARI
SABTU
KELAS
X
XI
XII

KELAS
X
XI
XII

KELAS
X
XI
XII
JAM

JAM

JAM
I
07.30-08.10
6/A
9/G
10/B

I
07.30-08.10
11/C
14/D
7/E

I
07.30-08.10
13/I
2/F
4/L
II
08.10-08.50
2/F
9/G
10/B

II
08.10-08.50
11/C
14/D
7/E

II
08.10-08.50
13/I
2/F
4/L
III
08.50-09.30
2/F
14/D
9/G

III
08.50-09.30
14/D
5/J
11/C

III
08.50-09.30
4/R
2/F
1/H

09.30-10.00
I S T I R A H A T

IV
09.30-10.10
14/D
5/J
11/C


09.30-10.00
I S T I R A H A T
IV
10.00-10.45
7/P
13/I
9/G


10.10-10.40
I S T I R A H A T

IV
10.00-10.45
4/R
2/F
1/H
V
10.45-11.30
7/P
13/I
6/A

V
10.40-11.20
11/M
4/L
5/J

V
10.45-11.30
4/Q
10/B
2/F

11.30-11.40
SHOLAT

VI
11.20-11.40
11/M
4/L
5/J


11.30-11.40
SHOLAT
VI
11.40-12.25
10/B
8/C
6/AVI
11.40-12.25
4/Q
10/B
2/F
VII
12.25-13.10
10/B
8/CKode
NAMA GURU
Kode
NAMA GURU


1
SLAMET HARIYANTO, S.Pd.I
8
SYAMSUL ARIFIN, S.Pd


2
PIPIT PUSPITA, A.Md
9
ROSIDA, S.Pd


3
SYAFI'UL ULUM
10
FATIMATUS SUHRO, S.Pd


4
M. ANANG YUSUF
11
MOH. HOLILI, S.Pd


5
FATIMATUS SUHRO, S.Pd
12
FAUZAN AMIRULLAH, S.Pd


6
ABD. WAHID, S.Pd
13
ABD. HARIS, S.Kom


7
EKA SAPRI ALVYANTO, S.Pd
14
IKA LAILA KURNIAWATI, S.Pd
Kode
MATA PELAJARAN
Kode
MATA PELAJARAN


A
Bahasa Indonesia
J
Seni Budaya


B
Matematika
K
PPKN


C
Bahasa Inggris
L
Al-Qur'an Hadits


D
Sosiologi
M
English Conversation


E
Geografi
N
Sejarah


F
Ekonomi
O
Biologi


G
Penjas OR Kes
P
Fisika


H
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Q
Kimia


I
T I K
R
Bahasa DaerahMengetahui,Kepala Sekolah

Paiton, 25 Juli 2015SMA Islam Nurur RiyadlahWaka. Kurikulum
SLAMET HARIYANTO, S.Pd.I


MOH. HOLILI, S.Pd

About the Author

All Fine

Author & Editor

Terimakasih Telah Berkunjung Ke Blog ini dan mohon maaf apa bila ada kesalahan dan kesamaan dalam penulisan blog ini Terimakasih ADMIN SMA Islam Nurur Riyadlah.

Posting Komentar

 
SMA ISLAM NURUR RIYADLAH © 2015 - Designed by AllFine.com